Karnail Singh ‘Paras’ Ramuwalia’s poem about Paash

hYN qUM amr ho igaf pfsL

 

 

qyrI   brsI  AuWqy  QF  QF,   myly  lWg  rhy  ny  XoDy

sfvyN  kfql  jd  lokF  ny ,  nfky  lf  ky pulF qy soDy

koeI BVUaf nf sI bhuiVaf , iksy ieWk dI mMgx lfsL,

hYN qUM amr ho igaf pfsL !

 

 

kfimaF  dI  mukqI  dy  rfh  df , sI  qUM  moV moV df sUhF

glIaF Xfd rWKxgIaF sdIaF, nf BuWlxgIaF lMbIaF jUhF

‘mF’  DrqI  ny  roNdI  rihxf ,  hAuky  lYNdf  rhU   afkfsL,

hYN qUM amr ho igaf pfsL !

 

 

kWcy-kWdU  kr  nf  skx , iqWKI  Dfr  CurI  dI kuMdI

mgjL cVHI-crbI kI jfxy, soc-pivWqr kql nf huMdI

hiqafiraF dy moZI afpxI, kr  bYTy sn buWD-ivnfsL,

hYN qUM amr ho igaf pfsL !

 

 

mrdy  rhy  mUrKF  hWQoN, pIr, pYgMbr, bWuDIjIvI

nykI aqy bdI dI PsvIN, tWkr lWgI rhI sdIvI

aMq  kfqlF  dy  toly  nMU, hoxf  pYNdf irhf inrfsL,

hYN qUM amr ho igaf pfsL !

 

 

qUM  sI  KuhF ,  Kyq , isafVF, qy afzF df kfmf bytf

mhF-pujfrI  mfnvqf  df , ho igaYN dYNqvfd dI Bytf

qYnUM mfrn vfly asl ‘c, sn bsqf ‘by’ dy bdmfsL

hYN qUM amr ho igaf pfsL !

 

 

lMmIaF  klmF  vfilaF  dy  sn , brPLF ruWqy CuWty psIny

isLkiraF  qoN  zr  KuWzIN  vVgy ,  buWDImfn  kbUqr cIny

biGafVF dI ‘jUh’ ‘c rihMidaF, zoilaf nf qyrf ivsLvfs

hYN qUM amr ho igaf pfsL !

 

 

bxdy  sn  isWKI dy hWPy, gur mirXfdf vWloN vFJy

kUikaF dy gVvy dy vFgx, gey dirMdy Kud vI mFjy

nyr  glI  sn, cWly aMny, kflI ibWlI krn qlfsL

hYN qUM amr ho igaf pfsL !

 

 

qyrf   soc-mMzl  sI    lWKF  bRihmMzF   dy  ijMnf  cOVf

mjLHbF nUM pVH smJ ilaf sI, nrk surg df gWp gpOVf

sfieMs  dy  sUrj  df  qyry ,  aMdr  sI  nUrI    prkfsL

hYN qUM amr ho igaf pfsL !

 

 

qyry  loh-kdmF  dy  ipWCy ,  pey  isdkIey  cWl    bhfdr

izWigaF ilqiVaF dy mMijaF qy bx jfvx leI icWtI cfdr

lok   lihr   nf  mWTI  pY  jy ,  sI  jo  qyrI   qIbr  KfsLH

hYN qUM amr ho igaf pfsL !

 

 

by-dosLF  dy  KULn  ‘c  cuWBI  lf  lf  nHfAuNdy Kud vI mr gey

ibnF-isDFq qy idsLf-ivhUxy, isWK rvfieq klMikq kr gey

‘pfrs’  rih  geI  duWkI , iqWkI, bfkI iKMz geI sfrI qfsL

hYN qUM amr ho igaf pfsL !

 

 

krnYl isMG ‘pfrs’ rfmUvflIaf (‘nvF jLmfnf’ 24-3-96 ivWcoN)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: