Chanchal Singh Babak’s poem dedicated to Baba Bhagat Singh Bilga

bfbf Bgq isMG iblgf

 

ienklfbI sLyr dUlf lfl qfrf qur igaf

gLdrIaF dI lihr df cfnx munfrf qur igaf .

 

isrV, kurbfnI, idRVqf, dysL BgqI byimsfl

Aumr Br lVdf irhf Auh DONs Dwky jnUn nfl .

 

Auhdf suPnf ieh isgf ieWk rfj aYsf isrjIey

koeI ivhlV ikrqIaF dy isr qy nF mOjF kry .

 

loicaf Aus nUr afvy hr JrIty muWK qy

koeI pWq mOly prqky Bfrq cry hoey ruWK qy .

 

Auhdf suPLnf sB nUM afpxy dysL ivWc afdr imly

tukiVaF dI Bfl ivWc prdys nF ruldf iPry .

 

dysL Br dy ikrqIaF dy ipafr df pfqr sI Auh

nIqIvfnF dy leI sqkfiraf cfqr sI Auh .

 

ivWc jlMDr dysL BgqF dI AusfrI Xfdgfr

mWq koeI AuhnF dIaF kurbfnIaF dyvy ivsfr .

 

cfnxy dI Bfl ‘c Auh nHyiraF ivWc Btikaf

sB leI bhfrF toldf Auh pqJVIN jf atikaf .

 

nINd gUhVI ijs GVI sMgrfmIaf ieh sON igaf

smJ lAu ieiqhfs df ieWk XuWg pUrf ho igaf

 

lokF dy leI Auh jIivaf, lokF dy leI Auh mr igaf

sfQI lYinn dy kQn df hWk adf Auh kr igaf .

 

mOq AuhdI mOq nhIN ieh hY sdIvI ijLMdgI

lokqf ihq locdI hoeI amr jo ho geI

 

iehdy kdmF ivWc sfry isr JukfE sfQIE

PuWl sLrDf dy qusIN ies nUM cVfE sfQIE

 

ieWk bVy ivsLvfs dy nf aWj cYNcl khygf

bfbf jI ieiqhfs dy pMinaF ’c jINdf rhygf .

 

 

cYNcl isMG bfbk ( nOitMGm, XU ky )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: