ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ ਦੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ-ਉਲਟੇ ਰੁੱਖ਼ ਪਰਵਾਜ਼

One Response to “ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ ਦੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ-ਉਲਟੇ ਰੁੱਖ਼ ਪਰਵਾਜ਼”

  1. harjeet singh aalam Says:

    hello khatkar ji..dis is harjeet singh aalam…….plz send me ur book”ultey rukh parwaz’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: