ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ-ਪਾਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ

 

http://ghai-tc.blogspot.com/2011/01/punjabi-poet-pashs-long-poem.html

Advertisements

2 Responses to “ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ-ਪਾਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ”

  1. Amninder singh Says:

    this is my favourite poem can someone help me to read this fuul poem in punjabi. thanx a lot.

    • Amninder ji, this poem is available in Punjabi in the book Saade Sameyan Vich at the link Paash in Punjabi (Gurmukhi) on this blog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: