ਪਾਸ਼-ਤੁਫਾਨ ਕਭੀ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ (ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ)

ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਧ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ)

Tufan kabhi maat nahin khate

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: