Flying Sikh’s prose flew on Pash’s wings

Shamsher Singh Sandhu’s recent book on Punjabi poet Paash titled Ek Paash Eh Vi mentions how Pash wrote Milkha Singh’s autobiography.

Pash 1

Pash 2

Hindustan Times  of  25th Dec 2011 (Chandigarh Section )

vishav.bharti@hindustantimes.com

Advertisements

One Response to “Flying Sikh’s prose flew on Pash’s wings”

  1. ਏਸ ਬਲਾਂਗ ‘ਤੇ ”ਇੱਕ ਪਾਸ਼ ਇਹ ਵੀ” ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਵੱਲੋਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਸ ਯੂਨੀਸਟਾਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੋਆਇੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਲੋਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: